Reptes: “Un amic excepcional”

  • Reptes: 19 de maig Llegir fins al final

Repte 1: A quina pàgina surt l’article del senyor Sever? Qui truca a casa de la família Engronya?

Repte 2: Com era el programa “l’hora de les preguntes”? Que hi havia a la sala de la TV? Que es posa com a taps?

Repte 3: Com li diu lavabo el senyor Ferum? Quanta gent hi ha sense sostre al Regne Unit?

Repte 4: Fer un eslògan sobre el senyor Ferum

  • Reptes: 5 de maig Llegir fins la pàgina 156

Repte 1: Quina diferència hi ha entre ferum i pudor? On seia el senyor Ferum? Que li vol donar la Chloe al senyor Ferum?

Repte 2: Com era el pare de la Chloe? Que menja la mare cada nit? Quina és la pregunta que li fa la Chloe al Raj?

Repte 3: Que li diu en Ferum de la Rosamund?

De quin color es va tornar el rostre de la Rosamund?

Repte 4: En quin moment la Chloe posa el Ferum al cobert? Que diu el Ferum del cobert? Que troba la Chloe en una caixa del cobert? Que havia fet el senyor Ferum al cobert?

Repte 5: Dibuixeu el vostre senyor Ferum

Comments are closed.