Reptes: “Pulsacions”

Reptes per al 22 d’octubre 2020:Llegir fins al final

Repte 1: Quina frase del “BUDA DIU…”ets sents més identificat? Perquè?

Repte 2: Nickname “Phoenix” a que fa referència? En quin moment de la història ho diu?

Repte 3: Que simbolitzen aquests cors?

Comments are closed.