“Edison : dos ratolins a la recerca d’un tresor”

Reptes per al 12 de maig: Llegir fins al cap.7 inclòs

Repte 1: Que t’agradaria investigar? Quin misteri t’agradaria resoldre?

Repte 2: Fes un arbre genealògic de la teva família fins on sàpigues!

Repte 3: Qui va ser Thomas Alva Edison? 

Reptes per al 26 de maig: Llegir fins al final

Repte 1: Dibuixa i posa nom a un monstre de les profunditats!

Repte 2: Que t’agradaria trobar dins un cofre del tresor?

Repte 3: De tots els invents que coneixes, quin creus que es el millor de tots i qui el va inventar?

Comments are closed.